Mannens åldrar

by Olle Bergman on 12 februari, 2013

Digitalt Museum kan man studera en gammaldags ålderstrappa från Nordiska museet:

Mannens åldrar

10 år
Som tioåring glad han står
I lifvets första ljusa år.
20 år.
Vid tjugo år en yngling skön
Om kärlek ber sin varma bön
30.
Vid trettio med hemmets lycka
Hans lefnad barn och maka smycka.
40.
När fyrtio år han hunnit
Sin sträfvans mål har vunnit.
50.
Vid femtio på sin banas höjd
Han väger lifvets sorg och fröjd.
60.
Vid sextio vägen redan lutar
Dit ner der lifvets vandring slutar.
70.
På stafven stödd med gråa hår
Han räknar sina sjuttio år
80.
De åttio årens börda pressa
Allt djupare hans hvita hjässa.
90.
En nittioåring lam och böjd
Knappt minnet har af lifvets fröjd
100.
Och så när hundra år förflutit
Sitt öga han i dödssömn slutit.

{ 2 comments… read them below or add one }

Ökenråttan februari 12, 2013 kl. 04:32

Jamen än har du långt kvar till att vägen ska börja luta nedåt. Grattis på födelsedagen! ropar Ökenråttorna.

den blyga februari 12, 2013 kl. 05:49

Fram till och med femtio stämmer det ju
MEN
Våra politiker har ju börjat dra öronen åt sig…:

60.
Vid sextio vägen redan lutar
Dit ner der lifvets vandring slutar.
70.
På stafven stödd med gråa hår
Han räknar sina sjuttio år

Fr.o.m.- 60 stämmer det ju dåligt med dagens situation och BÄTTRE/SÄMRE blir det ju…
SÄMRE för pensionsfonderna i.e.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: