Kategorier
Okategoriserade

Klarspråksgruppens begriplighetstest

Klarspråksgruppen har sedan 1993 regeringens uppdrag att främja språkvårdsaktiviteter hos myndigheterna.

Här får du hjälp ”att bearbeta både utkast och redan färdiga texter och göra dem så begripliga som möjligt. Men du får göra arbetet själv. Du besvarar ett antal frågor och med hjälp av dem bedömer du din text.”

Klarspråkstestet