≡ Menu

Funderingar om framtidens bokbransch

Först var jag inne och läste på den här bloggen. Sen skrev jag ner följande funderingar:

1. Ett intellektuellt klassamhälle kommer att befästas. Skräplitteraturen kommer att bli skräpigare, kvalitetslitteraturen kommer att få tusen nya yttringar och läsargrupper. 
2. Det internationella utbytet kommer att expandera. Många svenska författare kommer att se den engelska översättningen som sin huvudprodukt, även om de skriver på svenska.
3. Allt fler litterära agenter kommer att etablera sig i Sverige, enligt anglosaxisk modell.
4. Den traditionella förlagsbranschen kommer en vacker dag inse att en ”bok” inte behöver vara ett föremål i form av en ihopklistrad bunt papper som säljs styckvis via återförsäljare.
5. Den traditionella förlagsbranschen kommer en dag inse sin kärnkompetens: att välja ut och förbättra bokidéer, att coacha författare och hjälpa dessa att utvecklas, att förädla råmanus, att redigera och layouta text och bild. 
6. Marknadsföringen kommer att skötas gemensamt av driftiga författare, agenter, frilansande marknadskonsulter och förlag.
7. Vanity & self publishing kommer att öka lavinartat.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: