≡ Menu

Hur tungt väger hatten?

Min akademiska karriär sträckte sig över cirka tre år. Sammanfattningsvis kan man säga att jag var en

• smart teoretiker
• kreativ och noggrann metodutvecklare
• engagerad föreläsare och samtalspartner.

Dessvärre saknade jag den frustrationstålighet och motivation som krävs i yrket. Min personlighet kräver tydliga resultat, tät återkoppling och en belöning då och då. Uteblir dessa – skulle det visa sig – kajkar jag ihop av osäkerhet, självtvivel och ren leda.

När jag stod i min mörka, snåriga skog och undrade varför mina experiment oförklarligt gick åt skogen vecka efter vecka verkade publikationerna så ytterst avlägsna. Själva disputationen var något som jag bara kunde ana over the mountains and far away

Det var ingen unik situation för en doktorand på medfak. Alla som sedermera lyckas disputera i medicinska, tekniska och naturvetenskapliga ämnen lägger ner enormt mycket tid och arbete på genomföra en ändlös rad av experiment, observationer och mätningar. Därför blir jag så beklämd när jag läser om avhandlingar som denna.

Låt oss säga att dr Werner hade fyra år på sig. Ponera sedan att det tar henne ett år att komma igång med teorin och ett år att skriva ihop avhandlingen. Det skulle i så fall innebära att hon hade en månad på sig att följa var och en av de 23 flickorna.

Här skulle jag vilja citera samhällsanalytikern Linda Bentzing: ”Hur svårt kan det va’?” En del hattar väger tyngre på hjässan än andra …
{ 2 comments… add one }

Leave a Comment