≡ Menu

Comment on Grad naš, i vaš / Градот наш, и ваш by Marija

Пред глупостите си го сакав Скпје ама никому не кажував колку си го сакам, да не ми го земе некој. Сега уште си го сакам ама повеќе ги ценам ситниците. Да беше човек ќе се тешевме дека глупостите се минливи и дека крастите не ти ја менуваат суштината, ама не е така :(.