≡ Menu

Hundra kanoner skjuter salut

Denna bloggpost kommer att redigeras och fyllas på. Notera att den färdiga listan kommer att läggas ut i en separat bloggartikel.

Jo, och så var det här med danskarnas historiekanon som jag började skriva om i april. Tror det är dags att börja tampas med ett eget förslag, utifrån ett svenskt perspektiv.

De kulturer, epoker, personer, föremål, händelser, fältslag, upptäckter, uppfinningar, överenskommelser och beslut som hör hemma i en välskriven kanon kan sägas utgöra midjan i ett timglas. Hourglass

Dessutom ska dessa personer, epoker, händelser, fältslag, föremål, uppfinningar, upptäckter, överenskommelser, beslut

 • vara väldefinierade och grundligt beskrivna, rent akademiskt
 • ha format världen som vi känner den idag
 • vara spännande och intressanta för moderna skolbarn.

Särskilt denna sista punkt är en stor utmaning. Ta listan över fredsöverenskommelser, till exempel. Hur många barn njuter av att rabbla ”Halland på 30 år, samt Gotland, Ösel, Jämtland och Härjedalen”?

Här ska spånas kategorvis! Det lär inte bli färdigt på en eftermiddag, dock.

Uppdatering den 23 juli 2008:

Tar alltmer fasta på punkten ”har format världen som vi känner den idag”. Detta gör naturligtvis att listan får en viss slagsida.

 

Militära & säkerhetspolitiska händelser

 • Hastings 1066
 • Stora Armadan 1588
 • Trettioåriga kriget
 • Slaget vid Wien 1683
 • Waterloo 1815
 • Slaget vid Verdun 1915
 • Stalingrad 1942–43
 • Atombomberna över Hiroshima & Nagasaki 1945
 • Kubakrisen
 • Vietnamkriget
 • Inbördeskriget i Jugoslavien
 • Första & andra Irakkriget

Överenskommelser

 • Magna Charta 1215
 • Westfaliska freden 1648
 • Wienkongressen 1814–15
 • Jaltakonferensen 1945

Uppfinningar & tekniska genombrott

 • Segelfartyget
 • Boktryckarkonsten
 • Spinning Jenny
 • T-Forden
 • TV:n
 • Internet

Geografiska upptäckter

 • Columbus landstiger på Bahamas 1492
 • Månlandningen 1969

Vetenskapliga upptäckter & kunskapsteoretiska omvälvningar

 • Skriften ca 3 000 f.Kr.
 • Newtons Principia 1687
 • Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 1751–80
 • Darwins On the Origin of Species 1859
 • Penicillin 1944
 • DNA-spiralen 1953

Politiska rörelser och omvälvningar

 • Grekisk & romersk demokrati ca 500 f.Kr.
 • Den ärorika revolutionen 1688
 • Amerikanska självständighetsförklaringen 1776
 • Stormningen av Bastiljen 1789
 • Februarirevolutionen 1917
 • Suffragetterna

Religiösa milstolpar

 • Hinduismen
 • Buddhismen
 • Jesus korsfästelse ca 35 e.Kr.
 • Muhammed flyr till Medina 622
 • Luthers 95 teser 1517


Brott mot mänskligheten

 • Slavhandeln
 • Förintelsen
 • Gulag
 • Kulturrevolutionen i Kina

Danskarna glömde Jesus och Förintelsen!

Detta är det danska originalet – en typisk kompromiss mellan utbildade och finkänsliga människor. Avsaknaden av en röd linje är uppenbar; för mig framstår det som en salig blandning av äpplen, päron och bananer. Först en dansk jägar- och samlarkultur, sen en obetydlig egyptisk kung, efter det en dansk bronsålderklenod (som är samtida med Tutankhamun och inte hade varit helt malplacerad bland hans gravskatter). MEN HERREJISSES, vart tog Grekland och Jesus vägen! Och Muhammed … och … och …


Ertebøllekulturen 
Tutankhamon
Solvognen 
Kejser Augustus 
Jellingstenen 
Absalon
Kalmarunionen
Columbus
Reformationen 
Christian IV 
Den Westfalske Fred
Statskuppet 1660
Stavnsbåndets ophævelse
Stormen på Bastillen
Ophævelse af slavehandel
Københavns bombardement
Grundloven 1849
Slaget ved Dybbøl
Slaget på Fælleden 
Kvinders valgret
Genforeningen
Kanslergadeforliget
29. august 1943
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne
Energikrisen 1973
Murens fald
Maastricht 1992
11. september 2001
Globalisering

 

{ 7 comments… add one }
 • Håkan (hakke) 15 juli, 2008, 04:53

  Paradigmskiften kanske kan vara en rubrik? Vad det nu skulle stå under den. Hör franska revolutionen dit? E-handel? Löpande bandet? Penicillinet? Eller kanske den holländska tulpankraschen?

 • den blyga 17 juli, 2008, 12:45

  Hurra!
  eller
  Det är mina tag
  Dvs: Jag är ju tränad att tänka i eoner – jag känner större samhörighet med Augustinus, Markus Aurelius och Martin Luther än personerna i Jens Lapidus Snabba Cash!
  Denna gång är ju opgaven lidt anderledes
  Jag återkommer!

 • den blyga 17 juli, 2008, 12:46

  Hurra!
  eller
  Det är mina tag
  Dvs: Jag är ju tränad att tänka i eoner – jag känner större samhörighet med Augustinus, Markus Aurelius och Martin Luther än personerna i Jens Lapidus Snabba Cash!
  Denna gång är ju opgaven lidt anderledes
  Jag återkommer!

 • den blyga 18 juli, 2008, 07:43

  Mitt bloginlägg idag är kanon!

 • Gustav 23 juli, 2008, 12:20

  Hej,
  kul läsning.
  Jag skulle bara vilja ha några tillägg och förslag till ändringar:
  Vetenskapliga upptäckter & kunskapsteoretiska omvälvningar
  * The Origin of Species av Charles Darwin
  Brott mot mänskligheten
  Mao slinker undan som vanligt – även om han hade ihjäl fler än Hitler och Stalin tillsammans.
  * Kulturrevolutionen i Kina, tycker jag du skall ha med (särskilt som man inte bara mördade och torterade ihjäl miljontals människor, utan också förstörde stora delar av det forna Kinas kulturskatter)
  Slutligen tycker jag att Militära och Säkerhetspolitiska aspekter har för mycket tyngdpunkt på det moderna. En del moderna konflikter skulle kunna tas bort, och äldre händelser läggas till – som Marathon/Salamis, Poitiers eller något annat

 • En djefla man 24 juli, 2008, 02:10

  GUSTAV: Darwin är ju klockren!
  Kulturrevolutionen är förfärlig, men frågan är om vi lever i dess efterverkningar eller om det är ett avslutat illdåd utan världspolitiska konsekvenser? Jag reser inte frågan av skepsis, utan för att jag inte är särskilt bra på vare sig kinesisk historia eller politik.
  Poitiers nomineras.
  Marathon/Salamis nomineras också, vilket får till följd att jag funderar över Alexanders roll.

 • Håkan (hakke) 14 augusti, 2008, 09:59

  Skriften (kilskriften)
  Pythagoras sats
  Krutet
  Den harmoniserade tolvtonsskalan
  Ångmaskinen
  Elektriciteten
  Telegrafen, telefonen
  Förbränningsmotorn
  Radion
  Vaccinationen
  Relativitetsteorin
  Penicillinet
  Atombomben
  Transistorn
  Månlandningen

Leave a Comment