≡ Menu

Buga och bocka, lisma och le

Jag kommer hem från föräldramötet, irriterad och besviken. Som en varningssignal från ett kylskåp på glänt piper ett ord i min skalle. Opportunism.

Så här definierar NE ordet:

”det att (alltför mycket) anpassa sig efter yttre (tillfälliga) omständigheter eller efter andras (tongivande) åsikter för att nå vissa mål”

Läs den definitionen en gång till och fundera. Hur såg det t.ex. ut på jobbet eller i skolan under veckan som gick?

  • Visst var det någon som brast i lojalitet för att ett gyllene tillfälle uppenbarade sig?
  • Visst var det någon som svek sina principer för bekvämlighets eller anpassnings skull?
  • Visst var det någon som dök ner under radarn och gjorde sånt som han aldrig gjort om han varit observerad?

Ibland tror jag att en världsepidemi härjar – den dödliga sjukdomen opportunism …

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment