≡ Menu

Efter en eftermiddag på anstalten Kumla

Om det vi såg och upplevde är representativt för svensk kriminalvård så tycker jag att vi har en bra kriminalvård. Ordning och reda, rent och snyggt, tydligt och strukturerat. God mat, vettiga sysselsättningsalternativ (praktiskt & teoretisk utbildning; arbete i bl.a. eget tvätteri; sport som styrketräning, BMX & streetbasket; kreativa verksamheter som målning och keramik). Personal som var oerhört seriös och noggrann, distanserat vänlig utan vare sig barskhet eller glättighet.

Men ändå – att få komma ut på parkeringsplatsen efter att ha passerat fem, sex tunga låsta dörrar med bevakningskameror, kodlås och vakter var som att få stiga upp ur Hades. De som klagar på att man har det bra i svenska fängelser kan ju be om att få bli inlåsta i en månad och att ha samma handlingsfrihet som en värnpliktig – utan kvälls- eller helgpermis.

Friiheet är thet betzta thing,
ther sökias kan all wärldin vm kring,
then, friiheet kan wel bära.
Wilt thw wara tik sielffuir hull,
tw älska friiheet meer än gull,
thy friiheet fölghir ära.

[—]

Jak radhir nw tik, haff friiheet kär,
om tw kan merkia, hwat friiheet är.
Hon är ey godh at mista.

Biskop Tomas i Strängnäs, ca 1439
(citerad som en hyllning till den personliga friheten, utan andra politiska konnotationer)

Stort tack till Pecha Kucha Örebro för att jag och Lotten fick vara med om detta.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment