≡ Menu

På jobbet

tisslar tasslar
snack snack snack
knorrar knotar
ack ack ack
gnisslar tänder
hack hack hack
bugar bockar
tack tack tack.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: