≡ Menu

Om ett träd

Ingenting glättigt anstår en gran.
Dyster till sinnes står han i brynet.
Slokar med gröngråa slöjor och svär
över klådan i kådiga stammen,
sörjer mossans ruttnande stammar.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: